Com.tr Uzantılı alan adı almak için gerekli olan belgeler

Kurallar gereği, “.tr” uzantılı alan adları “belgeli” ve “belgesiz” olarak tahsis edilmektedir.

Belgeli alan adları için iletilmesi gereken “resmi” belgeler, almak istediğiniz uzantıya göre farklılık göstermiştir. Bu yazımızda “.com.tr” alan adı için gerekli belgelerden bahsedeceğiz.

“.com.tr” için gerekli belgeler Aşağıda bulunan resmi belgelerden faaliyet alanınıza makul olanlardan yalnızca birini göndermeniz yeterlidir.

Ad-soyad.com.tr için, kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı müracaatlarında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile müracaatedilen alan adının birebir uyuşmaması veya Mernis sistemine bağlanırken teknik  bir sorun oluşması durumunda, T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi veya üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir internet sayfasından alınan çıktının fotokopisi gerekmektedir.

Ticari amaçlı tüzel kişilikler ve kuruluşlar için, aşağıdaki üç maddede sözü geçen belgelerden herhangi bir tanesi, Ticaret odasından alınmış olan “Faaliyet Belgesi“, “Ticari Sicil Belgesi“, “Oda Sicil Kayıt Sureti” veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı, Türk Patent Enstitüsü’nden alınmış “Marka Tescil Belgesi” veya “Marka Başvuru Belgesi“, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan alınmış olan “Sicil Tasdiknamesi” veya “Ticari Sicil Gazetesi“, İlgili yerleşim birimine ait portal  oluşturmak için, başvuran belediyeler için belediye başkanı imzalı talep yazısı, Vakıf, dernek veya odalar için, “Dernek Tüzüğü“, “Vakıf Senedi” veya “Kuruluş Kanunu“,
Otel ve tatil köyleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Turizm İşletmesi Belgesi“,
Seyahat acenteleri için, Turizm Bakanlığı’ndan alınmış “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi“, Dershaneler için, Milli Eğitim Bakanlığı “Özel Öğretim Kurumları Ruhsatnamesi“, Televizyon programları için, Kültür Bakanlığı’ndan alınmış “Televizyon Gösterim Belgesi” Film adları için, Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü’nden alınmış kayıt tescil belgesi, Sanatçılar için, bağlı bulundukları meslek birliği, dernek veya odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi, Özel hastaneler için, Sağlık Bakanlığı’ndan alınmış  “Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı“,  İrtibat büroları için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden alınmış “İrtibat Bürosu Açılım Belgesi“,
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü veya temsilciliğini yapan kuruluşlar için, müracaatedilen alan adına ait tescil belgesi gereklidir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin müracaatedilen alan adının distribütör veya temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi,
Radyo ve televizyonlar için, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı,
Dergi ve gazeteler için, “derginin/gazetenin aslı” ve “Mevkute Beyannamesi Alındı Belgesi“,
Süresiz yayınlar için, yayının aslı,
İlaç isimleri için, “Yabancı Tıbbi Müstahzarlar Ruhsatnamesi“,
Çiftlikler için, bağlı bulunduğu ziraat odasından kayıt belgesi.
Gemiler için, “Türkiye Cumhuriyeti Gemi Tasdiknamesi
Fuarlar için, Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği” ya da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan “Fuar İzni Yazısı
Özel numaralar için, Türk Telekomünikasyon Kurumundan alınan “Özel Servis Numarası Tahsis Belgesi”

Belgeli alan adları için önemli! <<<

“.tr” uzantılı alan adı müracaatları sırasında, tarafımıza iletilmesi gereken form, dilekçe, ticari evrak, nüfus cüzdanı vb. belgelerin faks vasıtasıyla iletilmesi halinde, belgelerin üzerine ilgili alan adının okunaklı bir biçimde yazılması gereklidir.

Türkçe karakterli alan adları sisteminin hayata geçmesi ile beraber bu konu daha da önem kazanmıştır.

Lütfen tarafımıza ileteceğiniz belgelerin üzerine alan adınızı ve -varsa- takip numaranızı not ediniz. Aksi takdirde, alan adları hakkında yanlış prosedür yapılabilir, belgeleriniz, zamanında prosedüre alınamayabilir.

Emre YALÇIN tarafından

Emre YALÇIN 1982 Sivas ili Gemerek ilçesi doğumlu ilk öğretimi İstanbulda tamamladım...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir