Hizmet Sözleşmesi

Aşağıda Sitemizde satışını yaptığımız Hazır Firma Sitesi Yazılımları’nın kullanımına dair sözleşme bulunmaktadır.

KULLANICI ve rektab.net adına bu sözleşme gerekliliklerine uymak zorundadır.

1. TARAFLAR
Atatürk Mahallesi. 31096 Sokak 17/1 Merkez/ Mezitli/ MERSİN Emre YALÇIN (iş bu protokolde kısaca “Emre YALÇIN” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta programı hosting dahil kiralama yoluyla kullanacak olan şahıs ya da şirket (bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır) arasında yapılmış bir sözleşmedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
a) rektab.net’in hazırlamış olduğu Firma Sitesi Yazılımının kiralama yoluyla kullanılması için rektab.net ile KULLANICI arasında yapılmış sözleşmedir.
b) Sipariş formunda belirtilen e-posta adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.
c) Bu sözleşme 8 ana madde olarak düzenlenmiştir.

Bu sözleşme, Web Sitesi’nin kiralanması ve kullanılması sırasında rektab.net ile KULLANICI arasındaki ilişkiyi düzenler.

3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
Bu sözleşme, KULLANICININ rektab.net sitesi üzerinden Hazır Firma Sitesi Yazılımının siparişini vermesiyle başlar ve KULLANICININ seçtiği domain adı altında Hazır Firma Sitesi Yazılımı’nın kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve sipariş esnasında seçimi yapılan yıllık hosting ücreti KULLANICI tarafından rektab.net hesabına yatırılmışsa güncellenmiş sayılır.

4. ÜCRET VE ÖDEMELER
Sözleşmeye konu olan ilgili internet sitesinin kiralama ücreti sipariş formunun bulunduğu ilgili sayfamızda belirtilmiştir. Sipariş esnasında o anki bedeller üzerinden hesaplama yapılır ve KULLANICININ bu ücreti banka havalesi ile ödemesi sonucu 1 saat içerisinde Hazır Firma Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında rektab.net sözleşmenin kapsamına giren yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Kiralama ücreti yıllık ödenmesi gereken domain, hosting ve program güncellemelerini içine alan ücrettir.Ancak seçilen paketin limitlerini doldurması halinde, özel Ip isteği halinde, günlük yedekleme isteği veya ekstra düzenlemeler için ek ücret talep edilir.

5. HİZMET
a) rektab.net tarafından kullanıcıya sunulan hosting alanına belirtilen 1(adet) domain dns tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başka birine satılamaz, kiralanamaz. Başka birinın kullanımına sunulamaz. Ancak ek ücret ile yeni bir alan adı satın alınarak değişiklik yapılabilir.(Alan adı kayıt sonrası iptal edilemediğinden değiştirilememektedir.)
b) KULLANICI Hazır Firma Sitesi hizmeti alırken, rektab.net serverlerindaki hosting sistemini, e-posta sistemini, uygulamaları aynen kabul etmiş sayılır. Talep durumunda e-posta alt yapısı olarak hote-posta, ge-posta gibi firmaların alt yapısı kullandırılabilir.
c) Web sitesine haber, makale, video bilgi, fotoğraf vb. girişi KULLANICI tarafından yapılır. Sitenin hazırlanması talep edilirse ücret mukabili rektab.net tarafından site dizaynı yapılabilir.
d) Uluslararası domain tescillerinde, https://www.resellerclup.com adresindeki şartlar ve kurallar geçerlidir. Müşteri tescil hizmeti alırken bu şartları kabul etmiş sayılır.
e) Sunucu hizmetini rektab.net www.emikron.com.tr firmasından sağlamaktadır. Oluşturulan hosting paketleri için kurallar netinternet firmasındaki sözleşmede belirtilmiştir. Müşteri bu kurallara uymak halindedır. (illegal siteler +18 uygunsuz içerikli siteler gibi.)

6. TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI
a. KULLANICI, Hazır Firma Sitesi’ni sözleşme süresi boyunca kullanma hakkına sahip olur.

b. KULLANICI, Web Sitesi’nde telif ve lisans haklarına muhalif uygulama ve içerik yayınlanamaz. KULLANICI, Web Sitesi bünyesinden tamamiyle kendisi sorumludur. KULLANICI, oluşturduğu içeriğin T.C. yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek aksaklıklarda rektab.net hiç bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

c. rektab.net, KULLANICININ hizmetine sunmuş olduğu Web Sitesi’nin sözleşme süresi boyunca yöntem aksaklıklar ve zaruretler dışında devamlılığını ve çalışabilirliğini taahhüt eder.Alt yapı kaynaklı sorunlar ve Bakım çalışmaları dışında sitelerin açık duracağını taahhüt eder.

d. KULLANICI, Hazır Firma Sitesi Yazılımına yönelik ek özellikler talep ettiği taktirde rektab.net isteği değerlendirerek yerine getirip getirmeyeceğine kendisi karar verir. Olumlu olması durumda ek ücret ile talepler yerine getirilir.

e. rektab.net, sözleşme süresince KULLANICI sitesinin yöntem zaruretler ve mücbir nedenler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

f. KULLANICI, rektab.net Hazır Firma Sitesi Yazılımını kullanarak yaptığı yayınların içerisinde porno içerikli görsel, yazı, video, T.C. Yasalarına ayrıkı vb. barındıramaz.

g. KULLANICI, Web Sitesi’ın en altında rektab.net’ın telif vb. haklarını hatırlatıcı metnin bulunmasını (en çok 10 punto büyüklüğünde) ve bu yazıya rektab.net internet sayfasına bağlantı verilmesini kabul eder. Link kaldırma bedeli ödendiği taktirde url yayınlanmaz. Link kaldırılma bedeli 250 TL ‘dir.

h. rektab.net, Web Sitesi hakkında değişiklikleri, gelişmeleri, yeni hizmet ve ürünleri ile ilgili açıklayıcı bilgileri Yönetim Panelleri vasıtasıyla yapabilir.

i. KULLANICI, rektab.net’in sunmuş olduğu e-posta serverdan ve hesaplarından kötü niyetli ve spam e-posta gönderemez. Spam belirlenmesi durumunda yayın durdurulur. Tekrarı durumunda silinir.

j. rektab.net, KULLANICI‘nın e-posta hesaplarını kötü niyetli kullandığını ve spam e-posta gönderdiğini saptamasi halinde e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

k. Kullanıcı hizmetin sonlandırılmasını isteğini vermesine mütakip rektab.net’den internet sitesi hakkında yalnızca dataBase ve görselleri alabilir.Yazılmı iade alamaz.

Mücbir Sebepler
Doğal afetler, yangın, terör, sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalık, tutukluluk, mevzuat tarafından getirilen yasaklamalar, büyük ekonomik krizler, iflas, Türk Telekom ve domain kayıt firmasından kaynaklanan yöntem problemlerdır.

7. SÖZLEŞMENİN FESHİ
KULLANICI, kullanım süresi sonunda Firma Sitesi Yazılımının hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır.

KULLANICININ programı sözleşmeye aykırı bir şekilde kullanımının belirlenmesi veya ödemesini zamanında yapmaması durumunda rektab.net sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi durumunda önceki dönemlere ait ödemeler KULLANICIYA iade edilmeyecektir.

rektab.net, Hazır Firma Sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 30 gün daha önceden e-posta vasıtasıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması hakkında yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği müşteri/kiracı tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilir.

8. CEZA
a) Bu sözleşme şartlarında olabilecek birçok anlaşmazlıklarda Mersin Mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

İşbu sözleşme verilen hizmetin başlamasıyla geçerlilik kazanır.
Sitemiz üzerinden sipariş veren bütün müşterilerimiz sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.