Mersin Mezitli Tarihi

Bugün ki Yunanistan’dan gelen kavimler ve Anadolu’daki kimi kavimler, MÖ 9. yüz yıldan başlayarak Doğu Akdeniz’de koloniler oluşturmaya başlarlar. Makedonya Kralı, Büyük İskender zamanında, Soloi şehrinin Pers İmparatorluğu’na yakın olduğu bilgilerine ulaşılır. İskender, Soloi şehrini ele geçirerek, şehrin halkına da iki yüz gümüş para cezası vererek Tarsus’a doğru ilerlemesini sürdürürken, limanda bulunan donanmasını teftiş eder. […]